Actievoorwaarden Winweken 2018

• Deze actie wordt georganiseerd door Stichting Toerisme Gelderland, hierna te noemen – de Gelderse streken.
• Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk op Facebook.
• Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
• Gelderse streken zal de persoonsgegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
• Gelderse streken en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enigerlei andere wijze verband houdt met de actie.
• De te winnen prijzen hebben ieder eigen voorwaarden betreft inwisseling, welke te vinden zijn op de website van geldersestreken.nl/winweken.
• Inzendingen kunnen in aanmerking komen voor publicatie in een van de publicaties van de Gelderse streken.
• Alleen Gelderse streken bepaalt welke inzendingen hiervoor in aanmerking komen.
• Alle teksten, beeld-, film- en geluidsopnames en inzendingen die door deelnemers op de Facebookpost van de Gelderse streken Winweken worden toegevoegd, mogen door de Gelderse streken vrijelijk gebruikt worden voor communicatiedoeleinden. Bij het plaatsen van deze inzendingen wordt hiervoor direct toestemming verleend door de deelnemer.
• Gelderse streken behoudt zich het recht voor inzendingen voor de actie te weigeren en/of verwijderen. Hierover is geen correspondentie mogelijk.
• Deelname aan deze actie is gratis en is voor iedereen die zich aangemeld heeft op de Facebookpagina van de Gelderse streken mogelijk.
• Medewerkers van de Gelderse streken, de vier RBT’s (Toerisme Arnhem Nijmegen, VisitVeluwe, RBT Rivierenland en Achterhoek Toerisme) en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.
• Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunnen worden ingediend via het hiervoor bestemde contactformulier op de website van de Gelderse streken.
• De video’s/ foto’s mogen digitaal bewerkt zijn.
• Iedere foto/video-inzending moet voorzien zijn van een bijschrift (titel van de foto of korte omschrijving).
• Foto’s/video’s waarvan Gelderse streken vindt dat die niet binnen het gestelde thema vallen of die op andere wijze niet voldoen aan de gestelde eisen, worden door de Gelderse streken niet geplaatst en/of verwijderd.
• Deelname aan de Winweken is mogelijk binnen de daarvoor door de Gelderse streken vastgestelde periode.
– Week 1: 21-05-2018 t/m 27-05-2018
– Week 2: 28-05-2018 t/m 03-06-2018
• In de daarvoor vastgestelde periode worden de verhalen/video’s/foto’s verzameld. Na afloop van deze wedstrijdperiode worden de inzendingen at random geselecteerd door de Gelderse streken. Deze inzendingen maken kans op één van de te winnen prijzen. Per in de wedstrijd aangekondigde datum zullen de winnaars bekend worden gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
• De deelnemers van wie een verhaal/video/foto is geselecteerd, krijgen tijdig bericht. Over de wijze waarop de prijsuitreiking zal plaatsvinden, wordt binnen twee weken na sluiting van de Winweken een afspraak met de winnaar(s) gemaakt.
• Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Niet toegestaan is:
• Het uploaden van foto’s die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden.
• Het uploaden van foto’s met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreuk makende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen;
• Het uploaden van foto’s met reclame-uitingen;
• Het insturen van foto’s onder de naam van iemand anders.