De communisten in verzet tegen fascisme en kapitaal

02 mei - 28 oktober
Bevrijdingsmuseum

Het communistisch verzet kent een turbulente geschiedenis. Al vroeg in de jaren ’30 hielpen zij Duitse tegenstanders van Hitler onderduiken en tijdens de oorlog zetten zij ondanks felle vervolging hun verzet voort. De CPN ligt aan de basis van o.a. de Februaristaking. Direct na de bevrijding werd communisme mede dankzij haar rol in het verzet zeer populair. Maar het tij keerde, met de Koude Oorlog nam anticommunisme Nederland in zijn greep. Het Bevrijdingsmuseum vertelt de bewogen geschiedenis. De tentoonstelling is geproduceerd dankzij financiële steun van het vfonds en het Ministerie van VWS. Van 2 mei t/m 28 oktober 2018.

Meer informatie.

Bevrijdingsmuseum

Ga naar de website