Overige Algemene Spelvoorwaarden

Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende algemene spelvoorwaarden van Gelderse Streken:

 

Deelname

 1. Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
 1. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie.

 

Prijzen

 1. De winnaars zullen door middel van een willekeurige loting (met behulp van een onpartijdig computerprogramma of anderszins) worden aangewezen. Per actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en waaruit de prijzen bestaan.
 1. De prijswinnaars worden uiterlijk twee weken na de start van de actie op de Facebook-pagina en/of op de website van Gelderse streken bekend gemaakt. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via email. Niet alle deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 1. De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld.

 

Persoonsgegevens

 1. Door deelname aan een actie, geeft de deelnemer Gelderse streken toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te publiceren op de website en op de Facebook-pagina van Gelderse streken.

 

Communicatie

 1. Bij specifieke acties zullen, indien mogelijk, de wijze van bekendmaking van de winnaars, de datum van de trekking en uitreiking van prijzen en de wijze waarop de algemene spelvoorwaarden verkrijgbaar zullen zijn, duidelijk gecommuniceerd worden.

 

Aansprakelijkheid en overige voorwaarden

 1. Gelderse streken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.
 1. Gelderse streken behoudt zich het recht voor een actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend worden gemaakt via het medium waarbinnen de actie plaatsvond.
 1. Indien er voor een actie bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze algemene spelvoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze voorwaarden.
 1. De algemene spelvoorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door Gelderse streken worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 1. De voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd. Hiervoor worden specifieke voorwaarden opgesteld.
 1. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 1. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u stellen door het invullen van het contactformulier: https://geldersestreken.nl/contact/

 

Laat je inspireren op Instagram