Disclaimer

Toerisme Gelderland is verantwoordelijk voor de informatie die op de geldersestreken.nl webportal is geplaatst. We besteden de grootst mogelijke zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet als mogelijk houden van deze informatie. Ondanks deze zorg kan de informatie soms niet meer helemaal actueel, compleet of correct zijn. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website.

Ook doen wij ons uiterste best om de toestemming van iedere rechthebbende van met name beeldmateriaal te achterhalen. Als wij daar niet helemaal in zijn geslaagd, kunnen correcties altijd aan ons worden doorgegeven.

De webportal kan toegang geven tot andere websites en informatiebronnen die beheerd worden door derden. Toerisme Gelderland aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor het gebruik van informatie van deze websites.

Toerisme Gelderland behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

 

Privacy
Toerisme Gelderland hecht zeer aan de privacy van de bezoeker met betrekking tot het gebruik van persoonlijke details bij het analyseren van het gebruik van deze webportal. De informatie die we destilleren uit het bezoekersgedrag wordt slechts gebruikt om de technische ontwikkelingen te ondersteunen en de informatie te verbeteren, en zal nooit gebruikt worden om individuen te identificeren. Alle persoonlijke informatie, gegeven in verzoeken om informatie of in e-mailverkeer wordt uitsluitend gebruikt om de onderhavige kwestie af te handelen en wordt daarna altijd vernietigd. U heeft zelf de keuze om cookies op deze website te accepteren.

 

Auteursrecht
Toerisme Gelderland bezit het auteursrecht over de informatie op deze webportal. Dit omvat ook het logo en ander beeldmateriaal. Niets van deze informatie mag gepubliceerd, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Toerisme Gelderland. Gebruik van de informatie voor privé doeleinden is toegestaan.